preloader

Błędy ChannelManager

AIRBNB

{"error_code":403,"error_type":"no_access","error_message":
"You do not have permission to access this resource." 

NIE MASZ UPRAWNIEŃ (albo apartament/pokój jest jako ‘w zarządzaniu` na Airbnb, albo w ChannelManager> Ustawienia> Pokoje> Tryb auto należy kliknąć „Połącz”. USUNĄĆ BŁĄD I WYSŁAĆ PRZELICZENIE OBŁOŻENIA.

Please login to continue.

OBIEKT MUSI SIĘ ZALOGOWAĆ DO AIRBNB POPRZEZ ChannelManager HOTRES W ChannelManeger> Ustawienia> Ustawienia. USUNĄĆ BŁĄD I WYSŁAĆ PRZELICZENIE OBŁOŻENIA.

Unfortunately, a server error prevented your request from being completed.
Airbnb may be undergoing maintenance or your connection may have timed out.
Please try again 

PROBLEM Z SERWEREM NA AIR. USUNĄĆ BŁĄD I WYSŁAĆ PRZELICZENIE OBŁOŻENIA.

{"error_code":500,"error_type":"unknown_error","error_message":"
Unfortunately, a server error prevented your request from being completed.
Airbnb may be undergoing maintenance or your connection may have timed out.
Please try again.","error_id":"api_frwrk_0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3d",
"error_class":"InternalServerError","error_title":null}

PRZEKROCZONY CZAS WYSYŁKI. Serwer Airbnb nie przyjął danych. Usunąć wysyłkę i przeliczyć obłożenie.

"error_code":403,"error_type":"no_access","error_message":"
Please certify feature CUSTOM_DAILY_AVAILABILITY first before using it.","error_id":"api_frwrk_3511d03f56954691ab869fa8f15455c0","error_class":"
NotAuthorizedError","error_title":null}

 

{"error_code":429,"error_type":"too_many_requests","error_message":"
Too many requests.","error_id":"api_frwrk_4xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx8","
error_class":"RateLimitError","error_title":null}

ZA DUŻO DANYCH W WYSYŁCE - usunąć wysyłkę i napisać do obiektu info, że muszą ją ponowić na mniejsze zakresy dat.

BOOKING

Hotel not allowed for connection type.

HOTEL NIE MA POŁĄCZENIA Z ChannelManager. Należy włączyć na extranecie na Bookingu, zatwierdzić. USUNĄĆ BŁĄD I WYSŁAĆ PRZELICZENIE OBŁOŻENIA.

No hotel found for provided room ids 

BŁĄD ID HOTELU. USUNĄĆ BŁĄD I WYSŁAĆ PRZELICZENIE OBŁOŻENIA.

Room is not active

POKÓJ NIE JEST AKTYWNY NA BOOKINGU. Należy go usunąć z ustawień ChM lub włączyć na nowo w Bookingu. TRZEBA USUNĄĆ BŁĄD I WYSŁAĆ PRZELICZENIE OBŁOŻENIA.

Did not set price to 309 on date 2021-07-06 for Room 'Apartment'
and Rate Category 'Cennik ze sniadaniem' and occupancy
3 because the room has a max occupancy of 2.

NIE MOŻNA WYSYŁAĆ CENY ZA OSOBY, BO CENNIK JEST W MODELU ZA POKÓJ. TRZEBA ZMIENIĆ MODEL CENNIKA (napisać na kontakt@hotres.pl)

Rate does not exist. 

TAKI CENNIK NIE ISTNIEJE NA BOOKINGU (może usunięty, a może błędne ID cennika). SPRAWDZIĆ NA Extranecie Booking.

Rate is not active for room.

CENNIK NIE JEST AKTYWNY DO POKOJU W EXTRANECIE - trzeba sprawdzić, jak nie ma cennika na Bookingu, dodać, albo jak jest dopiąć wszystkie pokoje.

Tag not allowed inside date block when using
room level inventory with no rate.

WYSYŁKA DOSTĘPNOŚCI POSZŁA, A NA BOOKINGU NIE BYŁY OKREŚLONE CENY - na extranecie powinny być określone widełki cenowe. Usunąć błąd, ponowić wysyłkę cen, potem dostępności.

No hotel found for provided room ids.

ID HOTELU NIE ODPOWIADA ID POKOI - sprawdzić w mapowaniu, poprawić i wysłać obłożenie.

EXPEDIA

Hotel ID not found. You either specified an invalid hotel ID
or your account is not linked to this hotel

NIE ZNALEZIONO ID HOTELU. Możliwe, że na Expedia nie jest włączone połączenie z ChM. TUSUNĄĆ BŁĄD I WYSŁAĆ PRZELICZENIE OBŁOŻENIA.

Internal System Error. Details: updateAvailabilityAndRates failed 

Nie udało się wysłać cen i dostępności, błąd systemowy. Usunąć błąd i wysłać obłożenie.

Service Unavailable - Zero size object The server is temporarily
unable to service your request. Please try again later.

AWARIA W EXPEDIA - serwis niedostępny. Usunąć błąd i wysłać obłożenie.

com.expedia.lis.domain.exception.ValidationException:
Sell Rates are not expected for Merchant rate plan or Net Rate hotels.
Hotel Id: xxxxx, Rate Plan Id: xxxxx.

BŁĘDNE ID CENNIKÓW - SPRAWDZIĆ i poprawić, wysłać obłożenie i ceny.

Validation against schema failed because a value exceeds its defined length,
the format is wrong, or because of another validation enforced by schema.
Details: cvc-maxInclusive-valid: Value '127' is not facet-valid with respect
to maxInclusive '31' for type '#AnonType_minLOSRestrictionsRatePlanType'

Błąd polega na tym, że wpisano min długość pobytu na więcej niż 31 dni. Usunąć wysyłkę.

com.expedia.lis.domain.exception.ValidationException: Client updates (5237)
exceed allowed threshold (5000). Hotel Id:

ZA DUŻO DANYCH W WYSYŁCE - usunąć wysyłkę i ponowić na mniejsze zakresy dat.

com.expedia.lis.domain.exception.ValidationException: Sell Rates are expected
for Agency or Flex rate plans, when hotel level rate acquisition is Sell Rate. Hotel Id:

ID CENNIKA NIE JEST POPRAWNE - SPRAWDZIĆ W ChannelManager> Podgląd jednostek i podać właściwe z extranetu.

com.expedia.lis.domain.exception.ValidationException:
The [amount] cannot be specified with conflicting values within the same request.
Hotel Id:

W TEJ SAMEJ WYSYŁCE POWTARZAJĄ SIĘ TE SAME REQUESTY - usunąć wysyłkę i wysłać w mniejszych zakresach.

NOCLEGI.PL

Invalid username or password

BŁĘDNY LOGIN LUB HASŁO. NALEŻY PODWAĆ TYLKO TAKIE, JAKIE SIĘ OTRZYMAŁO Z NOCLEGOWO. USUNĄĆ BŁĄD I WYSŁAĆ PRZELICZENIE OBŁOŻENIA.

stdClass Object ( [status] => InvalidRequest [message] => Guest count for RoomTypeId xxxx must be between 2 and 2, got 1 Guest count for RoomTypeId xxxx must be between 2 and 2, got 3 Guest count for RoomTypeId xxx must be between 4 and 4, got 1 Guest count for RoomTypeId xxx must be between 4 and 4, got 2 Guest count for RoomTypeId xxx must be between 4 and 4, got 3 [reason] => )

CENY SIĘ NIE WYŚLĄ, BO PODAWANE SĄ NA INNE ZAKRESY OSÓB NIŻ SĄ ZDEFINIOWANE POKOJE W NOCLEGI.PL -  usunąć wysyłkę i wysłać poprawnie.

GOOGLE

Found no `BaseByGuestAmt` elements in `RateAmountMessage` 1 / `Rate` 1

Na cenniku nie ma cen i nie ma czego przesłać za osobę. Konieczne wstawienie cen w Ceny> Ustaw ceny.

Internal ARI message processing error.

??