preloader

TTLock Integracja z zamkami TTLock

Do integracji z zamkami TTlock konieczne jest posiadanie konta developerskiego i utworzenie aplikacji.
W tym celu proszę zalogować się na stronie / utworzyć konto

https://open.ttlock.com/login 

Po za logowaniu można utworzyć aplikację Przy tworzeniu aplikacji należy podać jako Type : Web, opis powinien być anglojęzyczny.
Konieczne będzie również wskazanie logotypu. 

Po zgłoszeniu, aplikacja wymaga weryfikacji i zatwierdzenia przez TTlock.
Zatwierdzona aplikacja posiada nadany client_id oraz client_secret.
Te klucze będą konieczne do przeprowadzenia integracji z Hotres i należy je przekazać do naszego działu technicznego.