preloader

Plugin v4 Nowy Booking Engine

Zachęcamy do zmiany wersji silnika rezerwacyjnego na wersję V4.
V4 lepiej konwertuje, silnik jest bardziej dopracowany i oparty o najnowsze API.
Żeby przełączyć się na nowy silnik wystarczy w Menu > Konfiguracja > Booking Engine zmienić wersję na V4 i zapisać zmiany.

Co nowego w V4 ?

Dodaliśmy kilka pól konfiguracyjnych które wymagają objaśnienia.
 • Wyświetlaj gości jako - zmienia tytuł Dorośli / Osoby wyświetlany na belce wyszukiwarki
   
 • Sprawdź czy pokój jest wolny - nowy plugin może bazować jedynie na dostępności (jak Booking.com), lub sprawdzać realnie wolne pokoje na grafiku. Druga opcja jest wolniejsza, dlatego sugerujemy wyłączenie tej funkcji już przy 50 pokojach w obiekcie / na terminarzu.
   


 
 • Gość może anulować rezerwację ? - przy włączonej opcji gość będzie w stanie przeprowadzić samodzielnie anulację rezerwacji pod warunkiem, że jej status to NOWA oraz na rezerwowanym cenniku zdefiniowano reguły anulacji. Reguły są wymagane i na ich podstawie gość zostanie poinformowany o kosztach anulacji.
   
 • Facebook Pixel - kod pixel od Facebook do śledzenia ruchu i konwersji sprzedaży.
   
 • Jak ma się zachować Booking Engine ?
  • Wyłączone - nie wyświetli żadnej informacji.
  • Kalendarz dostępność - kalendarz typów pokoi oparty o ich dostępność.
  • Sugestie wolnych terminów - podpowiedź wolnych terminów w oparciu o wyszukiwane daty. 
    
 • Wyświetl komunikat - Domyślny komunikat o braku wolnych miejsc można zastąpić własną informacją.

Sekcja PLUGIN

W tej sekcji można zmienić wersję wybierają V4, wygenerować kod pluginu i style CSS.

Generator kodu

 • Akcja - określa działanie pluginu np. jeżeli chcemy wygenerować kod dla biletu, należy wybrać z listy Bilet
   
 • Przyjazd / wyjazd - pozwala uruchomić plugin z wybranymi już datami pobytu
   
 • Id użytkownika - wpisanie id użytkownika agreguje pokoje ze wszystkich przypisanych obiektów / hoteli / kont w Hotres.
   
 • Referent - adres url z którego wywołany został plugin / domyślnie jest to adres strony.


Style CSS

Podobnie jak w poprzedniej wersji umożliwiamy dowolną ingerencję w kolory i style pluginu.
Dla ułatwienia dodaliśmy wybór czcionki oraz szablony.

Dodatkowe parametry

 • Startuj od daty - użyteczna opcja dla obiektów sezonowych, które chcą żeby plugin startował np. od lipca.
   
 • Max. dorosłych -  ogranicza możliwość wyboru większej liczby osób dorosłych niż pomieści największy z pokoi.
   
 • Ile cenników ma być widocznych ? -  ile cenników ma być wyświetlonych na liście wyników pod pokojem (domyślnie wyświetlane są 2 cenniki).
   
 • Ustaw walutę / bez przewalutowania - domyślnie system pozwala na zmianę waluty i przewalutowuje ceny - ta opcja umożliwia ustalenie jednej stałej waluty np. PLN (wyłącza przewalutowanie).
   
 • Własny kurs - jeżeli nie chcemy przewalutowywać po średnim kursie można wprowadzić własny kurs.


 

Zmiany funkcjonalne 

Rezerwacja na zapytanie - wyłączyliśmy możliwość stosowania blokad "na zapytanie" na termiarzu. Funkcjonalność została przeniesiona na ustawienia cennika / typu pokoju. Oznacza to, że można obecnie na etapie edycji typu pokoju zaznaczyć "na zapytanie", lub ustawić taką opcję na całym cenniku (Ceny > Cenniki > Opcje > Ustawienia > zakładka Zaawansowane). Nowe opcje respektuje jedynie wersja V4.

Dodatki - nowa opcja "Koszt dodatkowy", umożliwia prezentowanie dodatku, bez wliczania jego kosztu to całkowitej kwoty rezerwacji. W praktyce najczęściej będą to dodatki płatne na miejscu (poza rezerwacją) jak depozyt czy serwis pokoju. Świetnie sprawdzi się również do naliczenia opłaty miejscowej w połączeniu z nowymi restrykcjami (zakładka "Warunki" na edycji dodatku).

Opłata miejscowa - plugin V4 nie respektuje opłaty miejscowej, która konfigurowana jest w Menu> Konfiguracja> Ustawienia.
Naliczanie opłaty miejscowej należy zastąpić dodatkiem (zawsze naliczanym, ale jako koszt dodatkowy).

Opłata serwisowa - należy postąpić analogicznie jak z opłatą miejscową.