preloader

Dodatki

Jeżeli obiekt sprzedaje do rezerwacji dodatki takie jak parking, zabiegi itp; definiujemy te opcje w zakładce Oferta- Dodatki Uprzednio możemy zdefiniować grupy opcji przyciskiem GRUPY OPCJI, następnie DODAJ.


Wszystkie dodatki będą wyświetlać się w drugim kroku rezerwacji:Opcja "zawsze dodaj" sprawi, że dodatki automatycznie będą wliczały się w kwotę rezerwacji.