preloader

Dodatki

Jeżeli obiekt sprzedaje do rezerwacji dodatki takie jak parking, zabiegi itp. definiujemy te opcje w zakładce Oferta> Dodatki> Dodaj. Wszystkie dodatki będą wyświetlać się w drugim kroku rezerwacji.

W dodatkach można zdefiniować warunki ich dotyczące, takie jak datę dodania rezerwacji, datę przyjazdu czy datę wyjazdu:Opcja "zawsze dodaj" sprawi, że dodatki automatycznie będą wliczały się w kwotę rezerwacji.
"Koszt dodatkowy" to opcja, która pozwala zaznaczyć przy dodatku, że nie będzie on wliczony w kwotę rezerwacji, czyli płatne na miejscu, Gość jest o tym informowany. Ten tryb zaznaczamy w Oferta> Dodatki:Żeby dodatkom nadać ceny należy je zdefiniować w zakładce Ceny> Cennik dodatków, gdzie ceny wpisujemy odpowiednio w pola "dorośli" lub "dzieci", jeśli dodatek dotyczy dzieci. Ceny dodatków można kopiować między cennikami używając przycisku Opcje> Kopiuj ceny:

W podsumowaniu rezerwacji wygląda to tak:


 

onfo

Czy wiesz że :

Ustawienie ceny w Ceny> Cennik dodatków na poszczególnym pokoju jest nadrzędne nad ustawieniem ceny dodatku w "ceny domyślne" (jedna cena dla wszystkich pokoi).