preloader

Karta Kredytowa

W formach płatności, możemy zaznaczyć opcję płacenia kartą kredytową. Wtedy musimy posiadać terminal.Będziemy wtedy mogli trzy razy podejrzeć dane karty kredytowej gościa.
 

Konieczna jest wtedy ręczna zmiana statusu rezerwacji na potwierdzoną. Dane karty po 5 dniach od zakończenia rezerwacji przepadają.