preloader

Dostępność / Ceny

To miejsce, gdzie widnieje ilość pokoi dostępnych w poszczególnych typach, datach i cenach (po utworzeniu cenników) w ustawionym zakresie dat.

 

  • niebieskie pola na dacie oznaczają weekendy, a żółta kratka dzień dzisiejszy.
  • można ustawić zakres terminów w jakim chcemy zobaczyć dostępność pokoi.
  • na szarych wierszach widnieją typy pokoi, pod nimi cenniki.
  • w wierszu obok nazwy typu pokoi w zielonych kratkach widnieją ilości dostępnych w danym terminie pokoi, które zmniejszają się odpowiednio, gdy są rezerwowane.
  • jeśli pokoje już nie są dostępne, wówczas zielony kwadrat zmienia się na szary z czarną kropką.
  • w wierszu z nazwą cennika pod datami pojawiają się ceny pokoi w zależności od dnia i terminu na jaki cennik obowiązuje. Jeśli brak jest ceny kratka będzie z czarną kropką. Rezerwacja nie będzie na ten dzień możliwa. Jeśli pokoje są zarezerwowane w danym terminie kratki będą szare – pokoje są wówczas niedostępne.
  • jeśli kratka z ceną jest w kolorze czerwonym oznacza to, że na ten dzień wprowadzone są ograniczenia. Po najechaniu myszką na ramkę pojawi się dymek z informacją jakie ograniczenie zostało tu wprowadzone, np. ‘pobyt na minimum 2 noce’.

USTAWIANIE DOSTĘPNOŚCI POKOI

Dostępność pokoi wynika z terminarza. System odczytuje obłożenie wynikające z rezerwacji i AUTOMATYCZNIE przelicza i podaje dostępność. Dzieje się to bez udziału osób zarządzających panelem.

Jeśli jednak istnieje potrzeba ręcznej zmiany dostępności należy wybrać przycisk TABELA.Tabela, która się otworzy pozwala na ręczne wpisywanie ilości dostępności pokoi. Po zapisaniu zmian system pokaże miejsca ręcznej zmiany dostępności, gdzie w kółeczkach pokazana będzie dostępność, która wynikała z terminarza.

REZERWACJE W INNYCH JĘZYKACH

Aby Gość z zagranicy mógł dokonać rezerwacji w wybranym języku po pierwsze strona musi musi mieć wersję językową (wówczas system Hotres przy wywołaniu języka na stronie wywoła go z panelu). Po drugie nazwy i opisy pokoi, nazwa cennika oraz jego opis muszą być naniesione na panelu Hotres. Dokonuje się tego wchodząc w zakładkę Pokoje> Typy pokoi> Zmień, następnie w podzakładkach nad opisem pokoju Deutsch, English lub Russian wprowadzić przetłumaczone nazwy i opisy. Wszystko zatwierdzić klikając ZAPISZ.

Podobnie z cennikiem: Ceny> Cenniki> Zmień, następnie w podzakładkach nad opisem cennika Deutsch, English lub Russian wprowadzić przetłumaczone nazwy i opisy cennika.

onfo

Czy wiesz że :

Ta opcja w systemie służy do podglądu, nie jest narzędziem do zmiany cen.