preloader

Obsługa

Funkcjonalność dla pracowników obsługi sprzątającej i technicznej. Można im założyć konto, by mogli mieć wgląd do:
  • przyjazdów i wyjazdów
  • terminarza
  • statusu pokoju (czysty, brudny, przerwa techniczna)
W systemie mamy możliwość sprawdzenia statusu czystości pokoi, dodania uwag w zakładce Pokoje> Obsługa:Widnieje tam 6 statusów, które odznaczają się w panelu różnymi kolorami. Dla osób z obsługi możemy założyć osobne konto, klikając na przycisk Pracownicy obsługi> Dodaj. Tam ustalamy login oraz hasło dla użytkownika, a także zakres pokoi do których dostęp będzie miał przypisany użytkownik. Konto ma dostęp do zakładek ze statusem czystości, terminarza oraz Przyjazdy/Wyjazdy. Użytkownik panelu housekeepingowego loguje sie poprzez adres panel.hotres.pl/housekeeper

Zadania dla obsługi

onfo

Czy wiesz że :

Pracownik obsługi - admin zakłada to konto dla osób obsługi sprzątająco - technicznej.
  • widzą terminarz, przyjazdy i wyjazdy oraz status pokoju (bez cen i danych osobowych
  • mogą zmienić status pokoju (np. z brudnego na czysty)
  • admin może w pokojach wpisywać listę obowiązków lub ustawić inny status pokoju
  • Konfiguracja> Użytkownicy> Pracownicy obsługi lub Pokoje> Obsługa> Pracownicy obsługi
  • logowanie na panel.hotres.pl/housekeeper