preloader

Szablony wiadomości

Udostępniamy wiele gotowych szablonów, które domyślnie będą wysyłane podczas wystąpienia zdarzenia takiego jak : potwierdzenie rezerwacji, anulacja, przyjęcie płatności etc.
Domyślny szablon wiadomości można dowolnie modyfikować - zastępując go własną treścią.
Przygotowaliśmy krótki film intruktażowy jak definiować własne szablony.Wczytaną wiadomość domyślnego szablonu, można dowolnie zmienić z wykorzystaniem "zmiennych" (opisane jako anglojęzyczne frazy zaczynające i kończące się znakiem %).
Lista dostępnych zmiennych znajduje się po prawej stronie.

Przykład : 
Jeżeli chcemy zmienić wiadomość wysyłaną do Gości podczas anulacji rezerwacji należy :
 1. Rozpocząć dodawanie nowego szablonu
 2. Wybrać typ "E-mail z anulacją rezerwacji"
 3. Dokonać zmian w treści
 4. Zapisać zmiany


 

 

Dostępne tagi w szablonach

 • Rezerwacja
  %reservationNumber% - numer rezerwacji
  %arrivalDate% - data przyjazdu
  %departureDate% - data wyjazdu
  %arrivalDay% - dzień rozpoczęcia pobytu
  %departureDay% - dzień zakończenia pobytu
  %reservationAdddate% - data dodania rezerwacji
   %reservationAutocanceldate% - data automatycznej anulacji
  %reservationRate% - nazwa cennika 
  %reservationBoard% - rodzaj wyżywienia
  %reservationMessage% - uwagi gościa
  %reservationStatus% - status rezerwacji
   
 • Rozliczenie
  %amount% - wartość rezerwacji
  %beforeDiscount% - kwota przed rabatem
  %deposit% - oczekiwana kwota przedpłaty
  %paid% - opłacona kwota rezerwacji
  %unpaid% - pozostała kwota do opłacenia 
  %paymentAmount% - kwota płatności  / szablon "Prośba o płatność"
  %currency% - waluta
   
 • Sekcje (gotowe komponenty zawierające więcej informacji)
  %reservationBox% - dane rezerwacji (dane gościa, cennik, termin pobytu)
  %financialBox% - informacje rozliczeniowe (kwota rezerwacji, opłacona kwota, pozostało do zapłaty)
  %actionBox% - przyciski funkcyjne (podgląd rezerwacji, płatność, drukuj)
  %paymentInfoBox% - prośba o płatność z przyciskiem 
  %autocancelBox% - informacja o automatycznej anulacji 
  %roomsBox% - lista pokoi w rezerwacji
  %contactBox% - dane kontatkowe
   
 • Hotel
  %objectName% - nazwa obiektu
  %objectAddress% - adres obiektu
  %objectCity% - miasto 
  %objectZip% - kod pocztowy
  %objectPhone% - telefon
  %objectPhone2% - drugi telefon
  %objectEmail% - email
  %objectWww% - strona www
  %objectCheckIn% - godzina rozpoczęcia doby hotelowej
  %objectCheckOut% - godzina zakończenia doby hotelowej
  %objectCompanyName%- nazwa firmy 
  %objectCompanyAddress% - adres firmy
  %objectCompanyZip% - kod pocztowy firmy
  %objectCompanyCity% - miasto firmy
   
 • Gość
  %clientName% - imię
  %clientLastName% - nazwisko
  %clientAddress% - adres
  %clientCity% - miasto 
  %clientZip% - kod pocztowy
  %clientPhone% - telefon
  %clientEmail% - email
   
 • Dane pierwszego pokoju w rezerwacji
  %firstRoomName% - nazwa typu pokoju / standardu
  %firstRoomNumber% - kod / numer konkretnego pokoju 
  %firstRoomAdults% - liczba osób dorosłych
  %firstRoomChilds% - zmienna opisowa np. Dziecko 0-3 x 2, Dziecko 3-12 x1
  %firstRoomAddress% - adres typu pokoju / standardu
  %firstRoomInstructions% - dodatkowe instrukcje edytowalne na typie pokoju (np. jak trafić do apartamentu, jakim kodem otworzyć bramę itp.)
  %firstRoomExtrainfo% -  dodatkowe informacje edytowalne na typie pokoju 
   
 • Adresy url 
  %reservationUrl% - szczegóły rezerwacji
  %checkinUrl% - zameldowanie online
  %printUrl% - wydruk
  %paymentUrl% - płatność za rezerwację
  %reviewUrl% - wystawienie recenzji
  %informationBtn% - informator
  %rateUrl% - szczegóły oferty cenowej / pakietu
  %tripsUrl% - lista pobliskich wycieczek / atrakcji 
  %upsellingUrl% - link do dodatków Up-selling
  %findUrl% - krótki link do zarządzania rezerwacją
  %informationUrl% - przydatne informacje (Marketing - Informator)
  %instructionsUrl% - dodatkowe instrukcje
   
 • Gotowe przyciski 
  %reservationBtn% - podgląd rezerwacji
  %checkinBtn% - zameldowanie online
  %printBtn% - wydruk rezerwacji
  %paymentBtn% - płatność za rezerwację
  %reviewBtn% - wystawienie recenzji 
  %rateBtn% - szczegóły oferty cenowej / pakietu
  %tripsBtn% - lista pobliskich wycieczek / atrakcji
  %upsellingBtn% - przycisk do dodatków Up-selling 
  %informationBtn% - przydatne informacje (Marketing - Informator)
  %instructionsBtn% - dodatkowe instrukcje
   
 • Tagi w szablonie wysyłki kodów do zamków
  %keyCode% - kod do zamka
  %validFrom% - data ważności kodu (od)
  %validTill% - data ważności kodu (do)
  %roomNumber% - kod / numer pokoju
  %roomName% - nazwa pokoju
  %roomInstructions% - dodatkowe instrukcje ( edytowane w typach pokoi )
 • W szablonach wiadomości  "E-mail z fakturą". W domyślnej nazwie pozycji na fakturze można też stosować poniższe zmienne:

  %reservationNumber%
  %reservationAdddate%
  %reservationSource%
  %arrivalDate%
  %departureDate%

Częste zadawane pytania...

Czy mogę dodać własne tagi do wykorzystania w szablonach ?
Tak - można je zdefiniować w Konfiguracja > Ustawienia 

Jak wykorzystać tagi w szablonach ?
Udostępniamy pełną listę tagów podczas dodawania / edycji Autolettera i Szablonów wiadomości.
Wystarczy ustawić kursor w oknie edytora i kliknąć wybrany tag.Jak zmienić domyślną wiadomość wysyłaną do Gościa po wykonaniu płatności ?
Konfiguracja > Komunikacja > Szablony wiadomości należy dodać nową pozycję.
Z pola "Typ" należy wybrać "Podziękowanie za płatność", aby załadować domyślny szablon.
Pozostaje wprowadzić i zapisać zmiany w szablonie.
Jak zaktualizować Autolettery, które mam obecnie ustawione ?
Na etapie edycji / zmiany wybranego Autolettera można skorzystać z gotowego szablonu.
Na przykład, aby zaktualizować treści "Podziękowania za pobyt" z dostępnych szablonów wybieramy "PL :: Podziękowanie za pobyt".
Treść wczytanego szablonu można dowolnie zmodyfikować a następnie zapisać zmiany. 
onfo

Czy wiesz że :

Szablony wiadomości wysyłają się w momencie zaistnienia zdarzenia na rezerwacji. Oznacza to, że są ściśle przypisane do określonych statutów i eventów. Aby działały poprawnie należy wybrać zakładkę Konfiguracja> Komunikacja> Szablony wiadomości> Dodaj> Typ. Do wgranego typu dodać ewentualnie swoje treści i zapisać.