preloader

Szablony wiadomości

Udostępniamy wiele gotowych szablonów, które domyślnie będą wysyłane podczas wystąpienia zdarzenia takiejgo jak : potwierdzenie rezerwacji, anulacja, przyjęcie płatności etc.
Domyślny szablon wiadomości można dowolnie modyfikować - zastępując go własną treścią.
Wczytaną wiadomość domyślnego szablonu, można dowolnie zmienić z wykorzystaniem "zmiennych"
(opisane jako anglojęzyczne frazy zaczynające i kończące się znakiem %).
Lista dostępnych zmiennych znajduje się po prawej stronie.

Przykład : 
Jeżeli chcemy zmienić wiadomość wysyłaną do Gości podczas anulacji rezerwacji należy :
  1. Rozpocząć dodawanie nowego szablonu
  2. Wybrać typ "E-mail z anulacją rezerwacji"
  3. Dokonać zmian w treści
  4. Zapisać zmiany