preloader

Użytkownicy

Dodawanie nowego użytkownika i nadawanie mu uprawnień

W zakładce Konfiguracja> Użytkownicy, mamy możliwość dodania nowego użytkownika programu. Będzie on mógł logować się do systemu własnym loginem i hasłem. Każdy z użytkowników może mieć inne uprawnienia.

 

Oprócz administratora panelu, żaden z użytkowników nie będzie miał dostępu do zakładki Konfiguracja. Dzięki stworzeniu kont użytkowników, każda operacja na panelu widoczna jest w logach.

WŁAŚCICIELE APARTAMENTÓW

Specjalnie dla firm zarządzających apartamentami wprowadziliśmy opcję w Hotres, która pozwoli na udostępnienie właścicielom apartamentów wydzielonych paneli. Po zalogowaniu właściciel uzyskuje dostęp do grafiku, listy rezerwacji oraz raportu sprzedaży tylko swojego apartamentu(-ów). Jedyną ingerencją jakiej może dokonać właściciel jest możliwość założenia blokady – np. na własny przyjazd. Właściciele logują się pod linkiem panel.hotres.pl/owner

 

Dodawanie konta właściciela apartamentu

Jeśli chcemy, możemy udostępnić uzytkownikowi konta właścicielskiego wybrane sektory programu. Aby tego dokonać nalezy zaznaczyć odpowiednie opcje. Poniżej legenda:

 • Nie wliczaj dodatków – Hotres do rozliczenia uwzględnia tylko kwotę za nocleg (bez dodatków)
 • Odlicz opłatę miejscową – odejmuje opłatę miejscową od kwoty rezerwacji
 • Źródło – nadpisuje prowizję domyślą, prowizją ustalaną indywidualnie dla rezerwacji z danego źródła
 • Odejmij kwotę – Odejmuje określoną kwotę od kwoty rezerwacji przy spełnieniu warunków : źródło i cennik. Funkcja zadziała
 • przy rezerwacjach z określonych źródeł i cenników (do zaznaczenia)
 • Odlicz kwotę * nocleg – Odejmuje określoną kwotę za osobę
 • dorosłą / dzieci i mnoży je przez liczbę noclegów (przy
 • spełnieniu warunków źródła i cennika).
 • Custom calulation order – można po przecinku wpisać kolejno
 • funkcje jakie będą wykonane na kalkulacji (pola są widoczne pod spodem).
 • Show from date – właściciel będzie widział w swoim panelu tylko rezerwacje zaczynające się po wybranej dacie.
 • Style CSS – na widoku raportu można użyć własnych styli css np. żeby ukryć pewne pola

Raport właściciela apartamentu

Dla każdego właściciela apartamentu jest możliwość wygenerowania raportu, który ukazuje przychody na jego apartament, a także koszty oraz prowizje z nim związane:

Pracownicy obsługi

Funkcjonalność dla pracowników obsługi sprzątającej i technicznej. Można im założyć konto, by mogli mieć wgląd do:
 • przyjazdów i wyjazdów
 • terminarza
 • statusu pokoju (czysty, brudny, przerwa techniczna)
W systemie mamy możliwość sprawdzenia statusu czystości pokoi, dodania uwag w zakładce Pokoje> Obsługa:Widnieje tam 6 statusów, które odznaczają się w panelu różnymi kolorami. Dla osób z obsługi możemy założyć osobne konto, klikając na przycisk Pracownicy obsługi> Dodaj. Tam ustalamy login oraz hasło dla użytkownika, a także zakres pokoi do których dostęp będzie miał przypisany użytkownik. Konto ma dostęp do zakładek ze statusem czystości, terminarza oraz Przyjazdy/Wyjazdy. Użytkownik panelu housekeepingowego loguje sie poprzez adres panel.hotres.pl/housekeeper
onfo

Czy wiesz że :

Logowanie recepcjonistów/pracowników: panel.hotres.pl
Logowanie właścicieli: panel.hotres.pl/owner
Logowanie obsługi sprzątającej: panel.hotres.pl/housekeeper