preloader

Użytkownicy

 

Dodawanie nowego użytkownika i nadawanie mu uprawnień
W zakładce Konfiguracja- Użytkownicy, mamy możliwość dodania nowego użytkownika programu. Będzie on mógł logować się do systemu własnym loginem i hasłem. Każdy z użytkowników może mieć inne uprawnienia.

 

Oprócz administratora panelu, żaden z użytkowników nie będzie miał dostępu do zakładki Konfiguracja. Dzięki stworzeniu kont użytkowników, każda operacja na panelu widoczna jest w logach.

WŁAŚCICIELE

Specjalnie dla firm zarządzających apartamentami wprowadziliśmy opcję w Hotres, która pozwoli na udostępnienie właścicielom apartamentów wydzielonych paneli. Po zalogowaniu właściciel uzyskuje dostęp do grafiku, listy rezerwacji oraz raportu sprzedaży tylko swojego apartamentu(-ów). Jedyną ingerencją jakiej może dokonać właściciel jest możliwość założenia blokady – np. na własny przyjazd. Właściciele logują się pod linkiem panel.hotres.pl/owner


Dodawanie konta właściciela apartamentu
 

Jeśli chcemy, możemy udostępnić uzytkownikowi konta właścicielskiego wybrane sektory programu. Aby tego dokonać nalezy zaznaczyć odpowiednie opcje. Poniżej legenda:

 • Nie wliczaj dodatków – Hotres do rozliczenia uwzględnia tylko kwotę za nocleg (bez dodatków)
 • Odlicz opłatę miejscową – odejmuje opłatę miejscową od kwoty rezerwacji
 • Źródło – nadpisuje prowizję domyślą, prowizją ustalaną indywidualnie dla rezerwacji z danego źródła
 • Odejmij kwotę – Odejmuje określoną kwotę od kwoty rezerwacji przy spełnieniu warunków : źródło i cennik. Funkcja zadziała
 • przy rezerwacjach z określonych źródeł i cenników (do zaznaczenia)
 • Odlicz kwotę * nocleg – Odejmuje określoną kwotę za osobę
 • dorosłą / dzieci i mnoży je przez liczbę noclegów (przy
 • spełnieniu warunków źródła i cennika).
 • Custom calulation order – można po przecinku wpisać kolejno
 • funkcje jakie będą wykonane na kalkulacji (pola są widoczne pod spodem).
 • Show from date – właściciel będzie widział w swoim panelu tylko rezerwacje zaczynające się po wybranej dacie.
 • Style CSS – na widoku raportu można użyć własnych styli css np. żeby ukryć pewne pola

Raport właściciela apartamentu
Dla każdego właściciela apartamentu jest możliwość wygenerowania raportu, który ukazuje przychody na jego apartament a także koszty oraz prowizje z nim związane