preloader

Check-In Online Zameldowanie Online

Check-In Online pozwala uzyskać wszelkie dane gościa potrzebne do meldowania jeszcze przed jego przyjazdem. Zdecydownie przyśpiesza to meldowanie "na miejscu", a w wielu przypadkach zupełnie automatyzuje ten proces (self check-in bez recepcji).  Domyślnie Check-in jest włączony - opcję tą można wyłączyć w Menu - Konfiguracja - Booking Engine.Przy włączonym Check-in do widoku karty rezerwacji dodana będzie sekcja z prośbą o zameldowanie. Podobny komunikat pojawi się również w szablonie wiadomości e-mail podczas dokonywania rezerwacji.Gość podczas zameldowania Online wypełnia standardowo dane adresowe, numer dokumentu, akceptuje wymagane zgody i składa podpis.  
Informacja o zameldowaniu Online prezentowana jest na liście rezerwacji oraz na podglądzie rezerwacji. 


Widok karty meldunkowej oraz dane pobierane od Gościa podczas meldowania są szablonowe i można je dowolnie modyfikować w Menu - Konfiguracja - Komunikacja - Szablony wiadomości.Domyślny widok formularza Check-in Online można zastąpić własnym, dodając nowy szablon i wybierając odpowiedni typ.Wystarczy zmodyfikować formularz i zapisać zmiany. Przygotowaliśmy zestaw gotowych pól do pobierania informacji (opisane na końcu). Można również korzystać z własnych definicji pól typu input / checkbox.Przygotowaliśmy również zmienne szablonowe do użycia w powiadomieniach e-mail :
 • %checkinBox%  : sekcja z prośbą o zameldowanie i przyciskiem
 • %checkinUrl% : adres url do zameldowania online 
 • %checkinBtn% : gotowy przycisk do zameldowania online
   


Pola do wykorzystania w szablonie formularza Check-in Online :
 • %inputFirstName% : imię gościa / wymagane
 • %inputLastName% : nazwisko gościa / wymagane 
 • %inputPhone% : telefon / wymagane 
 • %inputEmail% : e-mail / wymagane
 • %inputAddress% : adres / wymagane
 • %inputCity% : miasto / wymagane
 • %inputZip% : kod pocztowy / wymagane
 • %inputCountry% : państwo / wymagane
 • %inputDocument% : dokument tożsamości / wymagane
 • %inputBirthday% : data urodzenia / wymagane
 • %inputSignature% : pole do pobrania podpisu / wymagane
 • %checkboxAgreement% : pola typu  checkbox z akceptacją regulaminu itp.
 • %buttonSubmit% : przycisk zatwierdzający meldowanie
Można również wstawić własne pola, ale należy je wprowadzać w odpowiednim formacie.

%input{"name":"rejestracyjny","required":true}input%

Pole musi zaczynać się od %input i kończyć na input%.
Pomiędzy tymi znacznikami są dane konfiguracyjne "zmienna":"wartość" w klamrach : {"name":"rejestracyjny","required":true} i oddzielone przecinkami.
 • name : Przechowuje nazwę pola (dowolna alfanumeryczna).
 • required : Czy pole ma być wymagane ?  - przyjmuje wartości true / false 
 • type : Typ pola - przyjmuje wartości text / checkbox (domyślnie text)

Przykłady własnych pól : 

Numer rejestracyjny / opcjonalny
%input{"name":"rejestracyjny","required":false}input%

PESEL / wymagany
%input{"name":"pesel","required":true}input%

Pole zgody / wymagany
%input{"name":"zgoda","required":true,"type":"checkbox"}input%