preloader

Cookies i polityka prywatności

Booking engine do prawidłowego działania wymaga ciasteczek. Hotres zapisuje jedno ciasteczko o nazwie PHPSESSID jedynie w celu przechowywania identyfiaktora sesji.
W tym ciasteczku nie są przechowywane żadne dane wrażliwe, ani też dane osobowe.
W ramach sesji Hotres "pamięta" pokoje w koszyku oraz dodatki dobrane w drugim kroku rezerwacji.Kiedy planujuemy analizować wyświetlenia, konwersję, eCommerce z wykorzystaniem narzędzi Google należy podać w konfiguracji Menu -> Konfiguracja -> Booking Engine identyfikator śledzedzenia. Sugerujemy przy tym użycie kodu gtag - rozpoczynającego się symbolem G-999999, lub identyfiaktora tag managera, który rozpoczyna się kodem GTM-999999.Hotres wykorzysta identyfikator śledzenia i zainicjuje śledzenie. Podczas inicjalizacji śledzenia Google doda własne ciasteczeka. Należy o tym pamiętać opisując Politykę prywatności. Analogicznie wygląda sytuacja z facebook Pixel - poniżej ciasteczka, które wykorzystuje Facebook podczas korzystania z pixela.