preloader

GTM - konwersja i eCommece GA4 Google Analitics

Badanie ruchu i konwersji z Google GTM

Sugerowanym rozwiązaniem przy badaniu ruchu i konwersji jest konfiguracja kontenera GTM na podstawie naszego szablonu.
Plik do importu można wygenerować klikając w przycisk "Pobierz kontener GTM"Do okna dialogowego należy wpisać kod GA4 - zakładamy, że kod Google Analitics jest już wcześniej utworzony.
Na podstawie kodu GA4, Hotres przygotuje plik kontenera GTM (pobieranie powinno się rozpocząć automatycznie).Pobrany plik należy zaimportować w GTM w sekcji Administracja.Na tym kroku najlepiej scalić reguły i tagi. Przy nowym kontenerze GTM (gdzie nie ma jeszcze konfiguracji) można wybrać "Zastąp".Przy poprawnie zaimportowanym kontenerze tagi w kontenerze powinny zawierać poniższe pozycje.


Przy konfiguracji opartej o GTM, należy wprowadzić kod GTM w polu Google Tag Manager.
Pole z kodem GA4 Analitics powinno pozostać puste, ponieważ GTM wczyta kod GA4 w ramach tagów.