preloader

SafeKey

Adres depozytora (IP) musi być udostępniony publicznie aby integracja przebiegła prawidłowo!

Najpierw należy wyłączyć kodowanie CRC :

CRC pojawia się, gdy jesteśmy w trybie serwisowym. Aby je wywołać należy wejść do:
Menu --> Ustawienia --> Komendy --> wybrać "wyślij", tak, aby w dolnym oknie pojawiły się dostępne komendy. Wybrać komendę "service mode", by wpisała się w pole wyboru. Dopisać po spacji ON i wybrać "wyślij". Tryb serwisowy jest włączony, a pozycja CRC będzie widoczna w menu zabezpieczenia:Następnie Menu -> Ustawienia -> System -> Zabezpieczenia -> Interfejs XML (w lewym dolnym rogu) i zaznaczamy wybrane opcje:Klient musi znać IP swojego depozytora oraz ID klucza, który jest dopisany do pokoju.

IP znajduje się tutaj :

MENU -> USTAWIENIA -> INFO


ID_KLUCZA ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ:

MENU -> USTAWIENIA -> KLUCZE -> ZAZNACZAMY WYBRANY KLUCZ I NACISKAMY NA DOLE 'INFO'.

ID_KLUCZA, które jest potrzebne jest zawsze w następującym wzorze: GID_RID, czyli np. tutaj 2432_58Konfiguracja standardowa :Po prawidłowej konfiguracji, jeśli na dany pokój wpadnie rezerwacja (która musi być potwierdzona), jak np. tutaj:na maila oraz na numer telefonu zostanie wygenerowany kod, który jest ważny od daty przyjazdu do daty wyjazdu, w godzinach zameldowania i wymeldowania ustalonych przez klienta:W systemie na depozytorze tworzony jest użytkownik, którego nazwa to dane z rezerwacji:Dany użytkownik ma dostępy tylko do kluczy, które wskaże klient:Jeśli rezerwacja zostanie usunięta, użytkownik z kluczem zostanie usunięty.

Jeśli zmieni się data rezerwacji, tak samo zmieni się data użyteczności wygenerowanego kodu.