preloader

ZAMKI SZYFROWE

Do naszych partnerów instalujących zamki szyfrowe należą: RentingLock, Pinio oraz Selkod Sp. z o.o. Klient po zarezerwowaniu pokoju on-line na stronie internetowej hotelu i dokonaniu zapłaty otrzyma SMS lub e-mail z kodem PIN ważny od dnia i godziny rozpoczęcia rezerwacji do jej końca.

Po przybyciu do hotelu Gość nie musi się już rejestrować, otwiera drzwi pokoju kodem PIN. Kod traci ważność o ustalonej godzinie określonej końcem rezerwacji (wtedy też przestaje otwierać drzwi).

Aby ustawić kod należy w Konfiguracja> Integracje> Zamki wpisać: adres url do kontrolera zamka, identyfikator zamka, użytkownika i hasło. Można też dodać treść, zarówno do maila jak i do SMSa: