preloader

TeDee

TeDee

Jak uzyskać klucz PersonalKey?
Uruchom https://portal.tedee.com. Zaloguj się używając swoich danych uwierzytelniających z Konta Tedee.
W prawym górnym rogu portalu znajduje się ikona z Twoimi inicjałami. Pojawi się menu użytkownika. Wybierz z menu opcję Osobiste Klucze Dostępu.
Powinna pojawić się strona Osobiste Klucze Dostępu. Z tego miejsca możesz zarządzać swoimi kluczami.
Aby dodać nowy klucz, wybierz przycisk Dodaj klucz znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu. W formularzu podaj nazwę klucza, datę ważności (ustaw ją na maksymalną, czyli 5 lat) oraz zakresy dostępu (Devices Read i Operate Lock). Skopiuj swój osobisty klucz dostępu (nie będziesz go już nigdy widział).
Pobieramy aplikacje na telefon (Tedee).

W menu aplikacji Moje urządzenia wybieramy porządany przez nas zamek , klikamy na niego
Klikamy w ikone opcji (koło zębate)> informacje> id urządzenia
To jest numer naszego zamka.

Numer zamka oraz klucz osobisty umieszczamy w Hotres w zakładce Konfiguracja> Integracje> Zamki.
Z menu rozwijanego wybieramy TeDee oraz wklejamy nasz Klucz osobisty w pole Personal Access Key oraz numer zamka w polu Lock id.

Na czym polega integracja z Hotres?

  • do generowania kodów dostępu nie potrzebna jest żadna aplikacja ani strona internetowa, wszystko dzieje się poprzez Hotres, w którym wystarczy podać adres url zamka
  • automatycznie generuje kod dostępu i wysyła gościom na 48 godzin przed ich przyjazdem, pod warunkiem, że rezerwacja ma status potwierdzona
  • kod może być wysłany poprzez sms lub email
Informacje powyżej nie stanowią polecenia któregokolwiek z producentów. Informacje mają na celu przybliżenie tematu zamków elektronicznych.