preloader

Dzieci

  • Pierwszym krokiem jest określenie przedziałów wiekowych dzieci w zakładce Konfiguracja> Ustawienia> Dzieci.
WAŻNE! Kategorie wiekowe muszą się zazębiać (jeśli jedna kończy się na 2 latka, druga zaczyna się od 2 latka).
Tu decydujemy czy dzieci zajmują łóżka czy śpią z rodzicami, jakie przedziały wiekowe ustalamy. Może być jeden, mogą być trzy.
Jeśli nie zajmują łóżka, system nie szuka go dla nich, co oznacza konieczność spania z rodzicami. Gdy zaznaczymy, że mają być traktowane jak osoby dorosłe - należy zaznaczyć, ze zajmują łóżko.

  • Drugi krok to ustanowienie w pokoju maksymalnej ilości dzieci: Pokoje> Typy pokoi.

  • Trzeci krok to ustanowienie cen dla dzieci i ich przedziału wiekowego: Ceny> Ustaw ceny> Kalendarz cen.
Jeśli dziecko śpi z rodzicem - nie zajmuje łóżka i nie jest wliczone jako kolejna osoba zajmująca łóżko w rezerwacji. W przypadku, gdy jest naliczane jako osoba dorosła musi mieć wpisaną cenę 0 zł, system zaczyta z cen za ilość osób dorosłych. Jeśli dziecko przebywa gratis, wówczas również należy podać cenę 0 zł.

onfo

Czy wiesz że :

Można dodać do trzech kategorii wiekowych dzieci według własnego uznania. Kategorie wiekowe dzieci w Hotres muszą być identyczne jak w Booking, by rezerwacje mogły prawidłowo podawać.