preloader

Ustawienia - faktury

W tej zakładce umieszcza się dane firmowe do wystawiania faktur prosto z poziomu systemu:

onfo

Czy wiesz że :

Możesz ustalić własny szablon numeracji faktur wykorzystując zmienne poniżej.

%num-d% - Kolejny numer faktury liczony danego dnia
%num-m% - Kolejny numer faktury liczony danego miesiąca
%num-y%%num% - Kolejny numer faktury liczony danego roku
%yyyy%%year% - Czterocyfrowa reprezentacja roku
%yy% - Dwucyfrowa reprezentacja roku
%mm%%month% - Numeryczna reprezentacja miesiąca z poprzedzającymi zerami
%m% - Numeryczna reprezentacja miesiąca bez poprzedzających zer
%dd% - Numeryczna reprezentacja dnia z poprzedzającymi zerami
%d% - Numeryczna reprezentacja dnia bez poprzedzających zer