preloader

Ustawienia ogólne

W ustawieniach ogólnych uzupełniamy podstawowe dane dotyczące obiektu:Można tu ustawić początek oraz koniec doby hotelowej bądź dopasywać kolorystykę systemu do obiektu. Kolor zmieni się między innymi w powiadomieniach email. Należy również pamiętać aby w tej właśnie zakładce ustawić kwotę pobieraną jako opłatę miejscową.

Ważne!

W okienku "Dostępność recepcji" należy wybrać albo:
  • kalkuluj mniejszą dostępność
ALBO
  • priorytet dostępności z recepcji.

Wybór "kalkuluj mniejszą dostępność" - system wyświetli dostępność pokoi jako różnicę między podanymi w Hotres a rezerwacjami.
Natomiast "priorytet dostępności z recepcji" - powoduje wyświetlanie tego co jest ustawione w Ceny> Dostępność ceny (albo przez podłączony przez program hotelowy albo ręcznie).
onfo

Czy wiesz że :

Te ustawienia wpływają na działanie rezerwacji online w systemie, są nadrzędne i to z nich system zaczytuje dane o godzinach doby hotelowej czy o opłacie miejscowej.