preloader

Przedpłata

Przy dodawaniu progów procentowych ważna jest kolejność, ponieważ system weźmie pierwszy spełniony warunek i w tym przypadku najbardziej restrykcyjne pozycje powinny być na końcu.Osobne progi procentowe oraz wartość przedpłaty, możemy ustawić w każdym z cenników.