preloader

Dostępność/ceny ChannelManager

Do podglądu dostępności pokoi i wprowadzania cen w Channel Manager służy podzakładka Dostępność/ceny (widoczne są tylko typy pokoi z opcją ‚dostępny w Channel Manager’):

Opcje wprowadzania cen do kanałów:

1. Na dłuższy okres czasu poprzez opcję "Szybka zmiana"- ChannelManager> Dostępność/ceny> Szybka zmiana> kanał/pokój/cennik> cena za pokój/ daty/ograniczenia> Wyślij
2. Kopiując cenniki z cenników Hotres- ChannelManager> Kopiuj ceny (kopiuje cenę bazową z Hotres), gdzie źródłem jest Hotres, kanałem docelowym wybrany kanał w ChannelManager
3. Na krótszy okres czasu-  ChannelManager> Dostępność/ceny> zaznaczyć myszką na kalendarzu zakres dat w konkretnym pokoju/cenniku i w żółtej tabeli wpisać pożądaną cenę> wyślij