preloader

Dostępność/ceny

Do podglądu dostępności pokoi i wprowadzania cen w Channel Manager służy podzakładka Dostępność/ceny (widoczne są tylko typy pokoi z opcją "dostępny w Channel Manager"):

Opcje wprowadzania cen do kanałów:

1. Na dłuższy okres czasu poprzez opcję "Szybka zmiana": ChannelManager> Dostępność/ceny> Szybka zmiana> kanał/pokój/cennik> cena za pokój/ daty/ograniczenia> Wyślij

2. Kopiując cenniki z cenników Hotres: ChannelManager> Kopiuj ceny (kopiuje cenę bazową z Hotres), gdzie źródłem jest Hotres, kanałem docelowym wybrany kanał w ChannelManager

3. Na krótszy okres czasu:  ChannelManager> Dostępność/ceny> zaznaczyć myszką na kalendarzu zakres dat w konkretnym pokoju/cenniku i w żółtej tabeli wpisać pożądaną cenę> wyślij

onfo

Czy wiesz że :

Wysyłka cen jest niezależna od wysyłki dostępności i odwrotnie. Wysyłka dostępności inicjuje się automatycznie przy każdej zmianie na terminarzu, nie trzeba wysyłać ręcznie.

Przeliczenia obłożenia (wysyłkę dostępności) stosuje się:

  • przy pierwszym połączeniu Channel Managera z kanałem sprzedaży
  • gdy kończy się okres dostępności i pokoje nie są dostępne na dalszy zakres dat
  • w sytuacji zmian w strukturze pokoi/cenników