preloader

Dostępność/ceny

To zakładka przez którą wprowadza się ceny do kanałów sprzedaży. Jest na to kilka sposobów. Trzeba pamiętać, że Ceny> Ustaw ceny to nie jest czynność wprowadzająca ceny do Bookingu czy innych kanałów.
W Dostępność/ceny widoczne są tylko typy pokoi z opcją "dostępny w Channel Manager":

Opcje wprowadzania cen do kanałów:

1. Na dłuższy okres czasu poprzez opcję "Szybka zmiana": ChannelManager> Ustaw ceny> Szybka zmiana> kanał/pokój/cennik> cena za pokój (lub osoby)/ daty/ograniczenia> Wyślij.2. Kopiując cenniki z cenników Hotres: ChannelManager> Ustaw ceny> Kopiuj ceny, gdzie źródłem jest Hotres, kanałem docelowym wybrany kanał w ChannelManager.3. Na krótszy okres czasu (tylko za pokój):  ChannelManager> Ustaw ceny> Edycja w tabeli> zaznaczyć myszką na kalendarzu zakres dat w konkretnym pokoju/cenniku i w tabeli wpisać pożądaną cenę> wyślij.4. Można również ustawić replikację cen w Ceny> Cenniki> Opcje> Ustawienia> CM - tam zaznaczyć, że w momencie wstawiania cen do cenników, automatycznie wyślą się ceny odpowiednio podwyższone/obniżone do kanałów sprzedaży. To nie zadziała wstecz! Dopiero w momencie wstawiania cen.

onfo

Czy wiesz że :

Wysyłka cen jest niezależna od wysyłki dostępności i odwrotnie. Wysyłka dostępności inicjuje się automatycznie przy każdej zmianie na terminarzu, nie trzeba wysyłać ręcznie.

Przeliczenia obłożenia (wysyłkę dostępności) stosuje się:

  • przy pierwszym połączeniu Channel Managera z kanałem sprzedaży
  • gdy kończy się okres dostępności i pokoje nie są dostępne na dalszy zakres dat
  • w sytuacji zmian w strukturze pokoi/cenników