preloader

Edycja dostępności

Jeśli zaistnieje potrzeba zmiany dostępności pokoi/zablokowania pokoi w Channel Manager można to zrobić zerową dostępnością na kilka sposobów:

1. Channel Manager - Dostępność/Ceny - Szybka zmiana - zakładka Dostępność - max dostępnych pokoi – wpisać 0 (zero zamyka, liczba > od 0 otwiera):

0 – ZAMYKA POKOJE

2. Channel Manager - Dostępność/Ceny - zaznaczyć myszką i w dostępności wybrać ‚niedostępny’: