preloader

Połączenie z Airbnb


 

Airbnb procedura połączenia z Channel Manager Hotres


 

  1. Zgłosić do nas prośbę o otwarcie kanału w Channel Manager na kontakt@hotres.pl lub support@hotres.pl

 

Na początku również prosimy o rozłączenie kalendarza iCal (ważne!): https://youtu.be/cB9cAw7zYzw

 

Proszę pamiętać, że przed połączeniem z Airbnb na panelu Hotres należy mieć naniesione wszystkie rezerwacje z wszystkich kanałów sprzedaży.

Jedno konto możemy połączyć z jednym kontem (jeden typ pokoju z Hotres z jedną ofertą z Airbnb)!

W panelu Hotres w zakładce ChannelManager> Ustawienia należy wybrać ustawienia połączenia Airbnb:

Korzystając z przycisku Połącz z Airbnb należy się zalogować na swoje konto w Airbnb (jedno konto możemy połączyć z jednym kontem):


Po zalogowaniu proces połączenia należy zaakceptować:Aktywację połączenia potwierdza poniższy ekran:


 

Ten krok znajdziecie w naszym video tutorialu: https://youtu.be/uctnkKG8Z0o 


Kolejnym krokiem jest sparowanie / powiązanie pokoi (zakładka ChannelManager> Ustawienia> przycisk Pokoje):W wyskakującym oknie należy zmienić tryb na AUTO:Pozostaje wybrać odpowiadające pokoje w Hotres:Po zapisaniu zmian proszę włączyć komunikację na pokoju - przycisk CONNECT:Prawidłowo uruchomioną komunikację oznacza status:

WAŻNE: nie wolno korzystać z przycisku “usuń/kosz” na poziomie pokoju, gdyż spowoduje usunięcie oferty na Airbnb: 

Następnie należy wybrać przycisk Jednostki sprzedaży:
Wpisać ID z Airbnb obiektu i pokoju, a zamiast ID cennika (bo w Airbnb nie ma ID cennika) wpisać pojedynczą cyfrę:
Po ustawieniu pokoi i jednostek sprzedaży należy wysłać dostępność pokoi: ChannelManager> Przelicz obłożenie, na taki czas na jaki zaznaczyli Państwo w Airbnb podczas zakładania konta:


 

Ten krok znajdziecie w naszym video tutorialu: https://youtu.be/RCGEqdSqcS4Ceny wysyła się poprzez ChannelManager> Dostępność ceny> Szybka zmiana. Do Airbnb wysyła się cenę ZA POKÓJ

Ten krok znajdziecie w naszym video tutorialu: https://youtu.be/gvod0N1tO54