preloader

Połączenie z hotele.pl

  1. Model cenowy ustawiamy za pokój.
  2. Wysyłane są tylko ceny, nie ograniczenia.
  3. Od Hotele.pl otrzymują Państwo nazwę użytkownika i hasło.
  4.  ID obiektu, pokoi oraz cennika z Hotele.pl
  5.  Integracja tylko w trypie ekspert.
  6. ID cennika uzupełniamy słownie np.  STD, RA3.
  7. Wysyłka cen oraz dostępności odbywać się może małymi partiami, sugerujemy okres ok. 2 miesięcy.