preloader

Połączenie z Booking.comPrzygotowanie do połączenia Hotres z Booking.com

Hotres po synchronizacji z Booking staje się "masterem", czyli programem wiodącym - to właśnie z Hotres Booking zaczytywać będzie dostępność pokoi oraz wprowadzane ceny.

Warunki rozpoczęcia synchronizacji ChannelManager Hotres z Booking.com:

 • w pełni uzupełniony panel Hotres - Typy pokoi, Pokoje w obiekcie (struktura jak na Booking), ustawione Cenniki
 • przetłumaczone nazwy typów pokoi i cenników
 • wprowadzone kategorie wiekowe dzieci - takie same jak na Booking
 • naniesione na Terminarz wszystkie rezerwacje pochodzące spoza Booking oraz ewentualne blokady (Rezerwacje> Nowa rezerwacja lub Rezerwacje> Terminarz> Dodaj blokadę)
   
 • w Booking przed synchronizacją :
  > założone minimalne wyprzedzenie rezerwacji (jeśli obiekt wymaga)
  > ustalone zasady działalności obiektu (zwrotna/bezzwrotna)
  > sprecyzowane przedziały wiekowe dzieci takie same jak na Hotres
   
 • w Booking muszą być usunięte:
  - czerwone blokady na terminarzu (oznaczone 'zamknięte', 'kilka blokad', 'cena zamknięta')
  - wyłączona funkcja auto - replenishment (konieczny kontakt z infolinią Booking)
  - manualne ustawianie cenników (jeśli widnieje opcja, że cennik dostępny tylko w extranecie)
  - rezerwacje spoza Booking ręcznie naniesione na kalendarz
  - ręcznie ustawiana dostępność pokoi

Czynności w extranecie Booking.com

1. Gdy wszystko jest przygotowane, należy w extranecie Booking wybrać przycisk Konto> Dostawca usług connectivity:

2. Następnie opcję "Wyszukaj" i wpisać Hotres:i zaznaczyć obie opcje - rezerwacje oraz ceny i dostępność, potem "dalej":
3. Pojawi się umowa o świadczenie usług XML, którą należy zaakceptować:


 

4. Nasz dział IT otrzyma prośbę o potwierdzenie połączenia z danym obiektem hotelowym. Nie resetować połączenia!

Mapowanie pokoi i cenników w ChannelManager

W tym czasie kolejne kroki w Hotres:

1) W Hotres w zakładce Channel Manager> Ustawienia> Kanały sprzedaży> przycisk Ustawienia - wpisać ID obiektu z Booking oraz zaznaczyć wybrane opcje. Można go znaleźć:2) W Channel Manager> Ustawienia> Kanały sprzedaży> przycisk Pokoje ('Tryb auto' użyć tylko wtedy,  jeśli jest jedno konto, jedno ID w Booking) zmapować pokoje (przypisać sobie).
3) Należy też zdefiniować jednostki sprzedaży oraz przypisać je do kanału:
Channel Manager> Ustawienia> Jednostki sprzedaży> Generuj> wybrać pokoje i cenniki, które wystawiamy do Booking.
Następnie w Channel Manager> Ustawienia> Ustawienia> przycisk " Jednostki sprzedaży" - dokonać mapowania pokoi i cenników (jeśli mają to samo ID obiektu w Booking, skorzystać z 'Tryb auto').

4) Pobrać ewentualne rezerwacje z Booking:
Channel Manager> Ustawienia> Ustawienia> przycisk Get Reservations (jest to operacja jednorazowa!), sprawdzić koniecznie - czy są na zielono OK. Jeśli nie, należy sprawdzić powód.

Jeśli macie Państwo kilka kont w Booking i łączycie je w jedno konto w Hotres - za każdym razem przed pobraniem rezerwacji należy podmienić ID (na ID innego konta) w ChannelManager> Ustawienia> Ustawienia> Zapisz, a potem 'get reservations'. Nie pobiorą się blokady założone w Booking! Pobieranie rezerwacji możliwe jest tylko dla Booking.com.5) Po potwierdzeniu synchronizacji na Bookingu z Channel Managerem z panelu Hotres trzeba wysłać właściwą dostępność pokoi: Pokoje> Przelicz obłożenie (do takiej daty do jakiej macie Państwo ceny na Booking lub do jakiej zamierzacie wprowadzić ceny w Channel Manager).
6) Wprowadzić ceny: Channel Manager> Ustaw ceny> Szybka zmiana/Kopiuj ceny/Edytuj w tabeli (wówczas będą widoczne w ChM i wyślą się do Booking).

Po połączeniu ChannelManger Hotres z Booking:

 • nie wolno anulować w Hotres rezerwacji z Booking (anulują się automatycznie po otrzymaniu takiej informacji z Booking)
 • należy samodzielnie aktualizować wysyłkę dostępności pokoi na dalsze zakresy dat
 • należy analizować wszelkie powiadomienia o błędach i stosować się do wskazówek w nich zawartych
 • należy wprowadzać aktualne ceny i ograniczenia
 • dostępność i ceny na Bookingu muszą iść w parze (być do tej samej daty)
 • na terminy, gdzie nie ma cen (po końcu wysłanych cen/dostępności) warto założyć blokady
 • Booking nie przyjmuje rezerwacji dłuższych niż 30 dni

Pobieranie rezerwacji (możliwe tylko dla Booking.com)

Obiekty, które miały już konto na Booking.com i rezerwacje, a przystępują do Channel Manager Hotres mają możliwość pobrania rezerwacji z Booking. Jest to operacja JEDNORAZOWA, służąca ściągnięciu rezerwacji na terminy przyszłe i bieżące, które zapisane są w tamtych kanałach. Pozwoli to zaoszczędzić czas, i nie będzie już konieczności ręcznego wprowadzania rezerwacji sprzed synchronizacji.

W tym celu po zsynchronizowaniu pokoi i cenników należy wykonać następujące kroki:

1. W zakładce Channel Manager wejść w Ustawienia i w kolumnie Ustawienia wybrać przycisk „Get Reservations” .

2. Sprawdzić, czy wszystko się zgadza (Rezerwacje> Lista rezerwacji i Terminarz).

3. Kolejnym krokiem jest przeliczenie obłożenia (Pokoje> Przelicz obłożenie) !

onfo

Czy wiesz że :

W momencie połączenia z ChannelManager rezerwacje dokonane na terminy przyszłe należy nanieść w Hotres. Innymi słowy przyszłe zaplanowane pobyty z innych kanałów sprzedaży powinny znaleźć się w terminarzu.

Z Booking.com można pobrać rezerwacje (operacja jednorazowa!). Należy to zrobić wybierając przycisk „Pobierz rezerwacje”, następnie wszystko sprawdzić i dokonać przeliczenia obłożenia.