preloader

Połączenie z Noclegi1) po zalogowaniu się na platformie Noclegi.pl należy wybrać zakładkę "Ceny i dostępność":2) następnym krokiem jest ‚ChannelManager’ i wybranie Hotres:3) wyświetli się informacja o aktywnym połączeniu:


Działania w Hotres:

1) W Hotres w zakładce Channel Manager> Ustawienia> przycisk Ustawienia - wpisać ID obiektu z Noclegi.pl oraz zaznaczyć wybrane opcje.
2) W Channel Manager> Ustawienia> Kanały sprzedaży> przycisk Pokoje zmapować pokoje (przypisać sobie)
3) Należy też zdefiniować jednostki sprzedaży oraz przypisać je do kanału:
  • Channel Manager> Ustawienia> Jednostki sprzedaży> Generuj> wybrać pokoje i cenniki.
Następnie w Channel Manager> Ustawienia> Kanały sprzedaży> przycisk " Jednostki sprzedaży" w środkowej kolumnie - dokonać mapowania pokoi i cenników (skorzystać z 'Tryb auto').
4) Wprowadzić ceny: Channel Manager> Ustaw ceny> Szybka zmiana/Edycja w tabeli/Kopiuj ceny (wówczas będą widoczne w ChM i wyślą się do Noclegi.pl). TEN KANAŁ PRZYJMUJE CENY TYLKO ZA OSOBY!
5) Kolejnym krokiem jest włączenie przeliczenie obłożenia (Pokoje> Przelicz obłożenie) !
 

Po połączeniu ChannelManger Hotres z NOCLEGI.pl:

  • nie wolno anulować w Hotres rezerwacji z Noclegi (anulują się automatycznie po otrzymaniu takiej informacji z Noclegi)
  • należy samodzielnie aktualizować wysyłkę dostępności pokoi na dalsze zakresy dat
  • należy analizować wszelkie powiadomienia o błędach i stosować się do wskazówek w nich zawartych
  • należy wprowadzać aktualne ceny i ograniczenia
  • dostępność i ceny na Noclegi muszą iść w parze - do tej samej daty
onfo

Czy wiesz że :

Do Noclegi.pl nie przechodzą żadne restykcje (ograniczenia) dotyczące pobytu. Ograniczenia typu minimalna długość pobytu ustawiać należy bezpośrednio w kanale Noclegi.pl.