preloader

Ceny i ograniczenia

W Channel Manager Hotres mamy trzy opcje wysyłki cen na kanały OTA.


Szybka zmiana cen

Opcja służąca do zmiany cen na dłuższy zakres czasu


 

 

Wysyłanie cen za osobę  
 


Kopiowanie cen

Istnieje możliwość skopiowania cen z kanału do kanału– Channel Manager - Kopiuj ceny.

Channel Manager - Kopiuj ceny – można skopiować ceny z Hotres do Channel Manager (kopiuje się cena bazowa ustawiona wcześniej w Ceny - Ustaw ceny)
 

Ceny te można zmniejszyć/zwiększyć o procent bądź kwotę zadaną w polu wartości.