preloader

Ceny i ograniczenia

Szybka zmiana cen

Opcja służąca do zmiany cen na dłuższy zakres dat. Tym sposobem można też wprowadzić ceny do kilku kanałów jednocześnie:


 

 

Wysyłanie cen za osobę

Opcja wprowadzania cen w modelu OBP (Occupancy Base Priceing) - możliwa dla niektórych kanałów:

  

 

Kopiowanie cen

Istnieje możliwość skopiowania cen do kanału: Channel Manager> Kopiuj ceny.
Można skopiować ceny z Hotres do Channel Manager (kopiuje się cena bazowa ustawiona wcześniej w Ceny> Ustaw ceny). Ceny te można zmniejszyć/zwiększyć o procent bądź kwotę zadaną w polu wartości.

 

onfo

Czy wiesz że :

1. Na dłuższy okres czasu poprzez opcję "Szybka zmiana": ChannelManager> Ustaw ceny> Szybka zmiana> kanał/pokój/cennik> cena za pokój/ daty/ograniczenia> Wyślij
2. Kopiując cenniki z cenników Hotres: ChannelManager> Ustaw ceny> Kopiuj ceny (kopiuje cenę bazową z Hotres), gdzie źródłem jest Hotres, kanałem docelowym wybrany kanał w ChannelManager
3. Na krótszy okres czasu:  ChannelManager> Dostępność/ceny> Edycja w tabeli, zaznaczyć myszką na kalendarzu zakres dat w konkretnym pokoju/cenniku i w tabeli wpisać pożądaną cenę> wyślij