preloader

Logi

CHANNELMANAGER - LOGI

Ostatnia podzakładka “logi” zawiera informacje o wszelkim przepływie informacji między Channel Manager a kanałami. ID jest numerem rezerwacji w danym kanale sprzedaży. Kliknięcie ZOBACZ przenosi do podglądu rezerwacji, a SZCZEGÓŁY otwierają informacje o rezerwacji.

Kod RUID jest natomiast kodem potwierdzającym wysyłkę i odbiór danych poprzez Booking. Posługujemy się nim w korespondencji z działem technicznym Booking.com.

567

Channel Manager zapewnia spójną ofertę cenową miejsc noclegowych we wszystkich kanałach sprzedaży, pobieranie rezerwacji ze wszystkich kanałów do jednego panelu w hotelu, a co za tym idzie automatyczne zmniejszanie dostępności po każdej rezerwacji we wszystkich miejscach jednocześnie.

Dzięki Channel Manager:

  • oferta hotelu zaistnieje w wielu miejscach jednocześnie odpowiadając na zapotrzebowanie klientów, którzy zazwyczaj szukają miejsc noclegowych w wielu serwisach,
  • lepsze dotarcie do Gości korzystających wyłącznie z urządzeń mobilnych i aplikacji na nich,
  • bezpośrednie przekierowanie na kalendarz rezerwacji, co skłania do szybkiego i wygodnego bukowania miejsc,
  • zmiana cen i dostępności z poziomu panelu HOTRES powoduje automatyczną aktualizację w innych serwisach,
  • rezerwacje nie dublują się, wyeliminowane jest ryzyko pomyłek,
  • w momencie złożenia rezerwacji na jednym z serwisów automatycznie zmniejsza się liczba dostępnych miejsc,
  • samoczynnie wysyłane są maile do Gości i obsługi hotelu o statusie rezerwacji,
  • następuje oszczędność czasu, gdyż nie ma potrzeby logowania się i wykonywania tych samych czynności na wielu panelach.